SERHS

 

Infraestructura nativa sobre Google Cloud Platform

SERHS és una corporació formada per 58 empreses, estructurada en 6 divisions de negocis (distribució de productes peribles i no peribles; turisme i viatges; hotels; gestió i producció alimentària; projectes; serveis i noves tecnologies), amb 2.529 treballadors, 1.451 accionistes (el 43%  dels quals són treballadors o familiars de treballadors de SERHS), especialitzada en productes i serveis per al sector de l’hostaleria, la restauració i les col·lectivitats, i considerat com el “1r Grup Turístic de Catalunya” que dona servei a més de 40.000 clients.

SERHS va plantejar un canvi d’infraestructura basat en la migració de part de la seva infraestructura al núvol amb una sèrie de característiques concretes. La finalitat, consolidar una plataforma sòlida i segura, capaç de créixer i decréixer automàticament (auto-escalat), absorbir pics de visites concurrents i tenir el suport de la seva informació (backup).

Solució

Es crea una plataforma on es fa ús del procediment anomenat auto-escalat (Auto Scaling).

Aquesta plataforma permet escalar automàticament la capacitat dels components de l’arquitectura i s’apliquen les configuracions necessàries per a garantir la seguretat.

La dockerització de les aplicacions permet el seu desplegament tantes vegades com sigui necessari, la qual cosa facilita l’escalabilitat de la plataforma.

S’implanta la política de backups adaptada a les necessitats del pla de contingència establert.

“El model Cloud evita que els nostres clients hagin de sobredimensionar la seva infraestructura per a poder absorbir les puntes de càrrega i estacionalitat que es produeixen al llarg de l’any. Ja el 2007, SERHS Serveis TIC -unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació de SERHS Serveis- va apostar per Google, convertint-se en el primer client de l’estat espanyol de Google Apps, del qual, més endavant, es va fer partner. Aquesta experiència, juntament amb el rendiment òptim i les grans prestacions que ofereix Google Cloud, va fer que apostéssim per aquesta via.” 

Albert Orriols
Mànager de Governança i Seguretat de SERHS Serveis

Vols saber més dels nostres casos d’estudi?