TMB

 

Infraestructura nativa sobre Amazon (AWS)

TMB és el principal operador de transport públic de Catalunya i un autèntic referent d’empresa de transport i mobilitat ciutadana a Europa i a tot el món.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comú de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports Barcelona, SA, els quals gestionen la xarxa de Metro i Autobús a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
També inclou les empreses Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, que gestiona la xarxa telefònica de Montjuïc; Transports Metropolitans de Barcelona, SL, que gestiona productes tarifaris a través de la plataforma de comerç electrònic Barcelona Smart Moving i altres serveis de transport, tals com la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric del TMB i promou els valors del transport públic a través d’activitats socials i culturals.

TMB es troba amb la necessitat d’ampliar la infraestructura a AWS per a l’allotjament de nous portals, pels quals es preveu un nombre elevat de visites. Necessiten una plataforma d’alta disponibilitat que s’adapti al nombre de visites que hi pugui haver a cada moment.

Solució

Es crea una plataforma basada en contenidors (Docker) per a les aplicacions.

D’aquesta manera, les aplicacions són portables, lleugeres i autosuficients.

Es fa servir el procediment d’Auto Scaling per a permetre escalar la capacitat dels components de l’arquitectura i així fer front al volum de peticions dels usuaris.

S’apliquen millores i optimitzacions per a l’ús de la computació per tal de reduir costos.

Vols saber més dels nostres casos d’estudi?